วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ถ้อยคำ

ถ้อยเอ๋ยถ้อยคำ
หวานฉ่ำไพเราะเสนาะหู
ขุ่นระคายหมายเหยียดหยามข่มขู่
สรรเสริญชูยามชอบชังนินทา
คือถ้อยคำของคนปนผสาน
จากดวงมานมุ่งหมายดีร้ายหา
เกิดจากใจสู่จิตผลิตวาจา
อย่าถือสายึดร้อยถ้อยคำเอย

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เหงา

มองบนเวิ้่งว้าง
มองล่างวกวน
มองข้างวังเวง
อากาศรอบกายร้อม
ในใจหนาวเหน็บ

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โลกนี้วุ่นวาย

แม่ครับ ผมสับสนกับโลกนี้
เดือนนี้มีเรื่องดังส่วนใหญ่เป็นเรื่องการผิดศีลทั้งนั้น
ผิดศีลข้อที่ 1 ปาณาติบาต ฆ่ากันตาย สองเรื่องใหญ่ ฆ่าหั่น ฆ่าฝัง
ผิดศึลข้อที่ 2 อทินนาทานา ปล้นชิงธนาคาร
ผิดศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิฉาจาร มันมั่วกันตลอด ข่าวที่แม่ฮ่องสอน
ผิดศีลข้อที่ 4 มุสาวาทา มันโกหก หลอกลวง จากคนใหญ่ จนถึงคนน้อย
ผิดศึลช้อที่ 5 สุราเมระยะ มันมอมเมากันทั้งเหล้าทั้งยา
แม่ครับโลกนี้อยู่ยากครับ
ผมอยู่ร่วมกันคนเหล่านี้
คนเหมือนกันนะครับ
แต่ไม่เหมือนกัน
คิดถึงแม่ครับ