วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

การรอคอย

คุณเคยรอคอยใช่ไหม
รอคอยอะไรบ้าง 
ยามเมื่อยังเล็กรอคอยอาหาร เมื่อยามหิว 
รอคอยการทำความสะอาดเมื่อช่วยตัวเองยังไม่ได้
รอคอยมีทุกช่วงขณะของการมีชีวิต
เมื่อคุณเติบใหญ่ การรอคอยเริ่มมีตวามคิดในระหว่างรอคอย ขึ้นอยู่กับการบ่มเพาะของคุณ
ตัวตนที่ถูกหล่อหลอม เป้าหมายของการรอคอย
...
บางครี้งคุณถูกทำให้รอคอย บางครั้งคุณจำเป็นต้องรอคอย
...
คนอื่นก็เช่นเดียวกัน
ยามชราแล้วการรอคอยนั้นยาวหรือสั้นอยู่ที่ ความเมตตาและอดทน สติและพิจารณา
บางอย่างไม่ได้รอคอยก็มาเอง
บางอย่างรอคอยก็ไม่ได้มา
ชีวิตเป็นอย่างนี้เอง

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ถ้อยคำ

ถ้อยเอ๋ยถ้อยคำ
หวานฉ่ำไพเราะเสนาะหู
ขุ่นระคายหมายเหยียดหยามข่มขู่
สรรเสริญชูยามชอบชังนินทา
คือถ้อยคำของคนปนผสาน
จากดวงมานมุ่งหมายดีร้ายหา
เกิดจากใจสู่จิตผลิตวาจา
อย่าถือสายึดร้อยถ้อยคำเอย

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เหงา

มองบนเวิ้่งว้าง
มองล่างวกวน
มองข้างวังเวง
อากาศรอบกายร้อม
ในใจหนาวเหน็บ