วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

ความฝัน

เกษียณอายุมาเกือบ ๖ ปีแล้ว
เมื่อคืนวานนี้ฝันประหลาดเกี่ยวกับองค์กรที่เคยทำงานอยู่ ฝันว่าใครได้เป็นผู้บริหารสูงสุด ซึ่งกำลังสรรหากันอยู่ตอนนี้
ในฝัน สิงห์ ที่สมัครได้รับเลือก
ในฝันสนทนากับคนที่มาบอกว่าสมควรแล้ว เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ และในช่วงเวลายากลำบากนี้เขาจะนำพาผ่านไปได้
ความแข็งขืน ถูกขัดเกลาเป็นยืนหยัด ความสู้ไม่ถอยมุทะลุเปลี่ยนเป็นจังหวะลีลาอันสอดประสานอย่างไม่หยุดยั้ง
ความฉลาดบ่มเพาะให้ฉลาดรอบ รู้เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล ประชุมชน วิชชาอันจบแล้ว

ในฝันได้ยินดีกับ สิงห์ และผู้ที่มาบอกที่องค์กรมีผู้นำที่เหมาะสม
ฝันก็คือฝัน
ุถ้ามันเป็นจริงได้ก็ดี และยินดีมาก
ด้วยจิตนอบน้อม

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การรอคอย

รอคอยสนทนากับเวลา
"เธอบางครั้งยืนยาวแต่บางครั้งสั้นสั้น"
เวลายิ้มหัวกล่าวว่า
"ยาวเพราะเธอคาดหวังว่าจะสั้น สั้นเพราะเธอคาดหวังว่าจะยาว ยาวสั้นมาจากหวังของเธอ"
รอคอยหัวเราะ
"เธอคือเธอ ฉันคือฉัน"
เวลาทำท่าจริงจัง
"ความจริง สั้น ยาว ความคาดหวัง ล้วนธรรมดา"
แล้วรอคอยก็กอดกับกาลเวลาอย่างร่าเริง

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

การรอคอย

คุณเคยรอคอยใช่ไหม
รอคอยอะไรบ้าง 
ยามเมื่อยังเล็กรอคอยอาหาร เมื่อยามหิว 
รอคอยการทำความสะอาดเมื่อช่วยตัวเองยังไม่ได้
รอคอยมีทุกช่วงขณะของการมีชีวิต
เมื่อคุณเติบใหญ่ การรอคอยเริ่มมีตวามคิดในระหว่างรอคอย ขึ้นอยู่กับการบ่มเพาะของคุณ
ตัวตนที่ถูกหล่อหลอม เป้าหมายของการรอคอย
...
บางครี้งคุณถูกทำให้รอคอย บางครั้งคุณจำเป็นต้องรอคอย
...
คนอื่นก็เช่นเดียวกัน
ยามชราแล้วการรอคอยนั้นยาวหรือสั้นอยู่ที่ ความเมตตาและอดทน สติและพิจารณา
บางอย่างไม่ได้รอคอยก็มาเอง
บางอย่างรอคอยก็ไม่ได้มา
ชีวิตเป็นอย่างนี้เอง